luisterpraktijk Mieke Hulsebosch luisterpraktijk Mieke Hulsebosch
luisterpraktijk Mieke Hulsebosch - Wat is een luisterpraktijk? Een luisterpraktijk is een gelegenheid waar men vrijuit kan praten over de problemen en vragen die men in het leven tegenkomt. Vaak gaat men dan bij vrienden te rade. een huisarts is een ander alternatief. De duur van het consult is echter wel afgebakend. In de Luisterpraktijk daarentegen kan men de tijd nemen die men zelf wenselijk acht.
luisterpraktijk Mieke Hulsebosch - Is de Luisterpraktijk een therapie? Absoluut niet. Mensen die kampen met aandoeningen van psychische aard zoals depressies dienen zich te vervoegen bij daarvoor erkende instellingen. De Luisterpraktijk opereert in het 'niemandsland' tussen vrienden, huisarts en therapeut. Mensen die niet in therapie willen maar zich graag willen uitspreken om tot een zekere mate van opluchting en inzicht te komen, hebben baat bij een of meer bezoeken aan de Luisterpraktijk. Tot de clientele van de Luisterpraktijk behoren bijvoorbeeld zakenmensen die hun verhaal willen doen en dat het liefst in een stijlvolle omgeving.
luisterpraktijk Mieke Hulsebosch - Luisteren kan iedereen. Intens open kunnen staan om goed naar de ander te luisteren is een vak apart. Door de beheersing van dit vak ging de nationale recherche ertoe over om Mieke Hulsebosch in te huren om in Afrika via onderzoek en interviews op zoek te gaan naar oorlogsmisdadigers. Missies die met diverse arrestaties succesvol konden worden afgerond. Haar eigen leven, bestaande uit een schier ongelooflijke reeks aan gebeurtenissen, verfijnde haar gave tot echt luisteren. Of zoals Mieke Hulsebosch zegt: Echt luisteren is iets anders dan aanhoren.


Links: